Rozhoduj se správně

Rubikon je program, který vysvětluje, jak se správně rozhodovat a nést důsledky za svá rozhodnutí. Zároveň poukazuje na rizika sázení.

Jde o řadu programů, které vysvětlují, že život máš ve svých rukou a záleží jen na tobě, jak s ním naložíš a jak jej prožiješ. 

Rubikon ti pomůže zvyšovat tvoji schopnost svobodného, zodpovědného a informovaného rozhodování a schopnosti rozpoznat a odmítnout potencionální rizika.

 

Postupová soutěž 

Rubikon celá léta organizoval dlouhodobou soutěž, kde finále proběhlo v Senátu České republiky.

Postupová soutěž 

Rubikon celá léta organizoval dlouhodobou soutěž, kde finále proběhlo v Senátu České republiky.

Kluby deskových her Rubikon

Klubu deskových her jsou populární ve školách, střediscích volného čase a i jinde. Klub deskových her Rubikon se zaměřuje na rozvoj rozhodovacích dovednosti. Po odehrání her účastníci hovoří o taktice, strategii a svých dobrých a špatných rozhodnutích. Vedoucí pak dokáže vysvětlit pravidla i strategii hry. Tím hráči zvyšují své rozhodovací dovednosti nejen ve hře, ale i v životě.

Soutěž Rubikon

„Rozhodování je velmi důležitá složka našeho života, která nás provází již od raného dětství. Každý den uděláme řadu rozhodnutí a některé z nich mohou mít velký vliv na naši budoucnost. Rozhodování je pro kvalitní život velmi důležité, přesto je v této dovednosti člověk samoukem. Ve škole se žáci učí češtinu, matematiku, zeměpis, dějepis a další předměty, ale jak se správně rozhodovat se učí jen minimálně.“ … toto jsou úvodní slova J. Jindry, autora  příručky Zodpovědné rozhodování,  která vychází v rámci projektu Rubikon - programu na podporu prevence sázení nezletilých.

celý článek

Jaké je rozhodování v reálném i on-line světě,  si vyzkoušeli žáci 7. - 9. tříd ZŠ Žebrák, kteří se od února letošního roku zapojili do tohoto projektu. Na vlastní kůži si vyzkoušeli, na základě čeho se můžeme rozhodovat a kam až může dojít naše rozhodnutí. Vedle on-line Rubikonu, hledané osoby a přežití v poušti bylo velkým zážitkem interaktivní divadelní představení Patrik, příběh 15letého  kluka, který propadl on-line sázení. Silný příběh  byl umocněn spoluprací se žáky, kteří pod vedením herců zasahovali do děje, sami v druhé části programu hráli role hlavních postav a ovlivňovali jejich rozhodování tak, aby odvrátili Patrikův pád. A jak to viděla jedna ze zúčastněných?

„28. 4. jsme se s dalšími žáky z jiných tříd zúčastnili divadla v rámci projektu RUBIKON, které se týkalo kursového sázení na internetu. Mělo nám to ukázat, jaké to je být závislí na on-line sázení. Mohli jsme se vcítit do dané osoby tak, že jsme zasahovali do děje pomocí tlesknutí a zvednutí ruky. Nejdříve nám představení do určitého bodu zahráli, abychom si mohli promyslet, co můžeme změnit k lepšímu. Bylo to velmi záživné, zábavné, poučné a odradilo nás to před nezodpovědným sázením. Děkujeme :D“

Video: Rubikon v Žebráku

Vítej v Rubikonu!

Rubikon vyráží za mladými lidmi do škol, středisek volného času, do oddílů a na další místa. Tady dozvíš. co všechno je Rubikon a co všechno v něm můžeš zažít. 

Vítej v Rubikonu!

Rubikon vyráží za mladými lidmi do škol, středisek volného času, do oddílů a na další místa. Tady dozvíš. co všechno je Rubikon a co všechno v něm můžeš zažít. 

Video: Divadelní představení Patrik

Divadelní představení Patrik je další z aktivit oblíbeného programu Rubikon, který žáky a studenty upozorňuje na rizika nezodpovědného sázení a pomáhá u nich rozvíjet schopnost se v životě zodpovědně rozhodovat.
Unikátní představení Patrik je postavené na diskusi s diváky. Děti samy hledají zásadní momenty, kdy se příběh hlavního hrdiny zlomil a vlastními nápady ho pomáhají měnit tak, aby zabránily Patrikovu pádu.

Autorem hry je divadelní spolek Divadelta, který již řadu let nabízí školám interaktivní představení na různá závažná témata.

Video: Divadelní představení Patrik

Divadelní představení Patrik je další z aktivit oblíbeného programu Rubikon, který žáky a studenty upozorňuje na rizika nezodpovědného sázení a pomáhá u nich rozvíjet schopnost se v životě zodpovědně rozhodovat.
Unikátní představení Patrik je postavené na diskusi s diváky. Děti samy hledají zásadní momenty, kdy se příběh hlavního hrdiny zlomil a vlastními nápady ho pomáhají měnit tak, aby zabránily Patrikovu pádu.

Autorem hry je divadelní spolek Divadelta, který již řadu let nabízí školám interaktivní představení na různá závažná témata.

Proč se Rubikon jmenuje Rubikon

Rubikon je název řeky v severní Itálii, která byla považována za hranici římské provincie a světem barbarů. Římské právo zakazovalo kterémukoli vojevůdci tuto řeku překročit se svým vojskem. Zákon se tak snažil ochránit republiku před vnitřní vojenskou hrozbou.

V roce 49 př. n. l. Julius Caesar však tuto řeku se svým vojskem překročil, porušil tím zákon a vyvolal ozbrojený konflikt — občanskou válku. Po překročení řeky se v bitvě u Farsalu střetl s Pompejem, porazil jej a stal se pánem Říma. Tím prakticky skončila římská republika.

Podle této události vzniklo slovní spojení „překročit svůj Rubikon“, což znamená jasné a stručné označení stavu či situace, kdy již nelze couvnout či vzít své rozhodnutí zpět.

Projekt Rubikon učí žáky a studenty, aby přijímali zodpovědná, svobodná a informovaná rozhodnutí, pomocí kterých nikdy nepřekročí svůj Rubikon, kdy by se již nemohli vrátit a kde by je čekali jen samé problémy.

PŘEKROČIT RUBIKON, ZNAMENÁ, ŽE NELZE ROZHODNUTÍ VZÍT ZPĚT

Video: Den, kdy Caesar překročil Rubikon

Kterak žluté družstvo v Rubikonu zvítězilo

Žáci sedmých až devátých tříd seděli u PC a 40 minut se intenzivně soustředili. Hráli hru Rubikon on-line a prvních 5 vytvoří družstvo, které bude školu reprezentovat v oblastním kole soutěže „Rozhodni se správně“. Dva kluci, tři holky a jeden náhradník se připravovali zodpovědně pod vedením paní učitelky, zahráli si Klikačku on-line, na Internetu hledali neznámou osobu, sledovali videa, kde se členové Quest klubu mezi sebou sázeli o různé úkoly a zahráli si různé deskové hry, kde se učili principům rozhodování.

Den finále nadešel. Družstvo dostalo žlutou barvu. Stojí v zákulisí a čekají na pokyn moderátora, který je vítá na podiu, moderátor je představuje a jejich fanoušci v sále divadla je vítají potleskem.

celý článek

První kolo je o zákonech; otázka a čtyři možnosti odpovědí + sázka až 3 body. V první části neznají otázky, tak sází jen jeden bod. U posledních 3 otázek ze sedmi dostávají celou otázku. Pokud vědí, sází maximum a pokud ne, nesází vůbec. Některé družstva riskovala u všech možností, dvě jsou v mínusu a jednomu se risk vyplatil a jsou ve vedení.

V mezihře soutěží vždy jen jedno družstvo a to, které nabídne nejlepší výkon. V tomto případě kolik na sebe postaví dřevěných kostek. Žluté družstvo volí 7. Zelené 13, úkol ale nezvládá a ztrácí  3 body.

Ve druhém kole se družstvo rozhoduje podle informací. Dostává postupně 5 indicií a když věc, člověka, budovu… uhádne na jednu indicii dostává 5 bodů, když až na pátou, tak jeden bod. Žlutí neriskují a nepospíchají z odpovědí a udržují si druhé místo.

V mezihře je moderátor zkouší, zda půjdou do sázky na náhodu, kdy mají možnost tipnout si, ve které ze 7 obálek je logo Rubikonu. Moderátor je popichuje, ale Žlutí jsou rozhodnuti nesázet na náhodu a do této mezihry vůbec nejdou. Dělají dobře. Tři družstva pokusili náhodu a příšli o tři body. V čele stále mobří, Žlutí na druhém místě.

Stavba věže byla hra na dovednost. Kdo postaví nejvyšší věž, dostává 6 bodů, poslední jen jeden bod. Žlutým se nedařilo a skončili na čtvrtém místě a klesají na třetí místo. O bod je předehnali Fialoví.

Mezihra; Kdo vyjmenuje za minutu všechna krajská města. Žlutí přemýšlí, vědí, že musí trochu riskovat a hlásí, že vyjmenují 14 měst. Ostatní dávají maximálně 13. V podstatě to není žádný risk, protože Maruška tyhle věci vždycky věděla. Za 48 vteřin se posouvají na druhé místo.

Poslední kolo, poslední hra. Moderátor má připraveno 7 příběhů z historie o tom, jak se různé historické osoby rozhodli. A družstva mohou sázet 1 – 4 body. U prvních dvou před sázkou nevědí nic, u dalších dvou se dozvídají, čeho se příběh týká a při posledních se dozvídají celý příběh. Žlutí v první části neriskují, což se jim vyplácí a stahují náskok. Před posledními třemi otázkami stahují náskok na 1 bod na modré. Na pátý příběh dávají 4 body, stejně jako Modří. V předposlední otázce si nejsou moc jistí. Musí vsadit, ale ne moc, aby je nedotáhli Fialoví, kteří jsou za nimi o 6 bodů. Sází 2 body, stejně jako Modří. Žlutí ztrácí, Modří získávají 2 body a vedou o 5 bodů. Žlutí jsou zklamaní, už nemohou být první. Stačí, aby Modří v posledním nevsadili a vítězí. Žlutí se musí soustředit, aby alespoň uhájili druhé místo. Franta říká, že měli víc riskovat, ale holky ho vrací zpátky do hry. Poslední otázka je nejtěžší, ale Pavel, který se zajímá o historii zná odpověď. Sází 4 body. K překvapení všech sází i Modří 2 body. A špatně. Klesají na druhé místo a nikdo nechápe proč to udělali, když měli vyhráno. Soustředili se na hru a nesledovali kolik má kdo bodů. Špatná práce s informacemi.

Žlutí byli v euforii. Tohle už tedy opravdu nečekali. Dostávají za první místo outdoorovou kameru. Moderátor ale přichází s další nabídkou, aby vsadili svoji výhru. Kdo hodí třemi kostkami tři šestky, ten může získat nový herní notebook. Pokud to nehodí, ztrácí výhru. Stačí jen hodit a osud vše zařídí. Šance není veliká, ale je tu. Všichni tuto hru již znají z Rubikonu on-line, kde si to zkoušeli na zkoušku. Zkušenosti mají. Tady je to ale o notebook. Moderátor postupně všechny obchází a ptá se na odpověď. Postupně všichni odmítají, mohou si ale hodit na zkoušku. Klára čtvrtá v pořadí hází dvě 6 a jednu 5. To zviklalo Frantu, který se rozhodl vsadit na náhodu a jít do risku. Diváci, moderátor, porota, soutěžící byli v napětí, jak to dopadne. Franta vzal tři velké kostky, takže je všichni viděli a hodil. Nepadla ani jedna šetka. Franta se smutně loučil se svoji outdootovou kamerou, kterou vrátil moderátorovi.

 

Video: Reportáž z Rubikonu

Rubikon organizuje  soutěže mezi školami. Ty jsou propojeny řadou vystoupení, prostě show, zábava a poučení v jednom pořadu.

Video: Reportáž z Rubikonu

Rubikon organizuje  soutěže mezi školami. Ty jsou propojeny řadou vystoupení, prostě show, zábava a poučení v jednom pořadu.

Víkendovka pro žákovské a studentské parlamenty

Třídenní program (víkendovka) s tématy rozhodování, sázení, komunikace a tvorba vlastního programu pro vrstevníky

Vytvořili jsme a vyzkoušeli nový program pro žákovské a studentské parlamenty „Rozhodni se správně“. Tři dny jsme učili členy zastupitelstva principům správného rozhodování a rizikům sázení. Na základě toho si členové parlamentu vytvořili dvouhodinový program pro své spolužáky, který realizovali ve svých třídách.

Program ke stažení: ZDE

Komponované pořady

Oblíbené jsou interaktivní pořady, které jsou výborným zážitkem pro všechny zúčastněné. Skládají se ze vzájemně propojených výukových programů, divadelního představení a soutěží. V tomto případě spolu soutěží v okresním finále 10 škol.

Komponované pořady

Oblíbené jsou interaktivní pořady, které jsou výborným zážitkem pro všechny zúčastněné. Skládají se ze vzájemně propojených výukových programů, divadelního představení a soutěží. V tomto případě spolu soutěží v okresním finále 10 škol.

Výukové programy

Probíhají obvykle ve školách během vyučování. Žáci a studenti se zabývají tématy zodpovědného rozhodování a rizikového sázení, nahlížejí na něj z různých úhlů a rozvíjejí tak svou dovednost dobře se rozhodovat.

Výukové programy

Probíhají obvykle ve školách během vyučování. Žáci a studenti se zabývají tématy zodpovědného rozhodování a rizikového sázení, nahlížejí na něj z různých úhlů a rozvíjejí tak svou dovednost dobře se rozhodovat.

Učíme učitele učit o rozhodování

Vzdělávací kurzy pro pedagogy a organizátory jsou důležitou součástí Rubikonu. Vzděláváme organizátory Rubikonu, lektory výukových a dalších programů a pedagogy k realizaci Quest klubu. Ti pak to samé učí vás.