Přečti si zajímavé příběhy

V každé kapitole najdeš příběhy o důležitých rozhodnutích, které měnily historii světa, anebo alespoň České země.